noll

Insatser och tillbehörshållare för MC6-T

Utbytbara insatser med hål av olika storlek ska användas med MC6-T för att möjliggöra kalibrering av temperatursensorer med olika diametrar. För att kalibratorn ska fungera på ett tillförlitligt och säkert sätt ska endast originalinsatser från Beamex MC6-T användas. Insatserna ingår inte i standardleveransen.

I tillbehörshållarna kan du förvara reservinsatser och andra tillbehör.

Jämför Utvalda